Крайдашенко Олег Вікторович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Крайдашенко Олег Вікторович


Крайдашенко Олег Вікторович

КРАЙДАШЕ́НКО Олег Вікторович (03. 11. 1951, Запоріжжя) – лікар-терапевт. Д-р мед. н. (1997), проф. (2005). За­кін. Запоріз. мед. ін-т (1975). Пра­цював лікарем. Від 1987 – у Запоріз. мед. ун-ті: від 2003 – зав. каф. клін. фармакології, фармації, фармакотерапії та косме­тології. Вивчає проблеми підвищення ефективності лікування ішеміч. хвороби серця шляхом використання засобів метаболіч. корекції у комбінованій терапії осіб похилого і старечого віку; клін.-біохім. аспекти діа­гностики та корекції ендотеліал. дисфункції в осіб з серц.-судин. патологією. Запропонував засто­­сування субстратно-кофермент. комплексів у комбіно­ваній тера­­пії ішеміч. хвороби сер­ця.

Пр.: Учебно-методическое пособие по фармакотерапии (клинической фар­макологии) для студентов фармацевтического факультета. З., 1993; Метаболический комплекс в лечении боль­ных пожилого возраста с ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью // УКЖ. 1995. № 4; Учеб­ное пособие по фармакотерапии. Х., 1998; Клиническая фармакология: что нужно знать практическому врачу? // Новости медицины и фармации. 2009. № 274; Функціональний стан серцево-судинної системи та гомоцистеїне­мія у хворих на стенокардію напружен­ня похилого та старечого віку // Запорож. мед. журн. 2011. Т. 13 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2014