Голубєв Віталій Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Голубєв Віталій Миколайович


Голубєв Віталій Миколайович

ГО́ЛУБЄВ Віталій Миколайович (19. 12. 1926, с. Костяново, нині Ярослав. обл., РФ) – геоботанік. Д-р бiол. н. (1966), проф. (1973). Засл. діяч н. і т. України (1997). Держ. нагороди СРСР. Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Моск. пед. ін-т (1951). Працював у ВНЗах та НДІ РФ. 1964–99 (з перервою) – у Нікіт. ботан. саду в Криму: 1975–92 – зав. відділу флори та рослинності. 1971–75 – зав. каф. ботаніки Сімфероп. ун-ту. Наук. діяльність: вивчення екол.-біол. структури зонал.-пояс. типів рослинності Криму; створення інтеграл. системи життєвих форм рослин та методик визначення чистої первин. продукції фітоценозів і популяційно-кількіс. обліку видів.

Пр.: Основы биоморфологии травянистых растений центральной лесостепи. Воронеж, 1962; Эколого-биологические особенности травянистых растений и растительных сообществ лесостепи. Москва, 1965; Биологическая флора Крыма. Москва, 1984; Динамика растительности крымской яйлы (эколого-фитоценотические основы мелиорации). Москва, 1991; Биологическая флора Крыма. Ялта, 1996.

Літ.: Виталий Николаевич Голубев (к 70-летию со дня рождения) // УБОЖ. 1996. Т. 53, № 6.

Статтю оновлено: 2006