Гольцев Анатолій Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гольцев Анатолій Миколайович

ГО́ЛЬЦЕВ Анатолій Миколайович (11. 10. 1943, смт Трубетчино Липец. обл., РФ) – фахівець у галузі кріобіології. Д-р мед. н. (1989), проф. (1993), акад. НАНУ (2009). Держ. премія України в галузі н. і т. (1992). Закін. Харків. мед. ін-т (1972). Відтоді працює в Ін-ті проблем кріобіології і кріомедицини НАНУ (Харків): 1993–2003 – зав. відділу кріопатофізіології, від 2003 – заст. дир. з наук. роботи, гол. н. с., від 2011 – дир. За сумісн. від 1990 – проф. каф. онкології та дит. онкології Харків. мед. академії післядиплом. освіти. Наук. дослідж.: молекулярні основи регуляції кріоконсервов. продуктами ембріофетоплацентар. комплексу кооператив. взаємодій імунокомпетент. клітин при аутоімун. патології; патофізіол. основи взаємодій нативних і кріоконсервов. імунокомпетент. тканин, продуктів фетоплацентар. комплексу з організмом реципієнта.

Пр.: Імунологічні властивості деконсервованих мієлокаріоцитів і вплив деяких біологічно активних речовин на стан репаративних процесів в них // Кріобіологія і кріомедицина. 1979. № 5; Імунобіологічні властивості кріоконсервованих клітин // Вісн. АН УРСР. 1986. № 3; Модифікація стану лімфогемопоетичного комплексу організму в умовах застосування продуктів фетоплацентарного комплексу // Трансплантология. 2001. № 1 (співавт.); Трансплантация продуктов эмбриофетоплацентарного комплекса. От понимания механизма действия к повышению эффективности применения // ПКр. 2002. № 1; Роль криоконсервирования в определении компонентного состава и иммунореактивности костного мозга // 2006. № 1 (співавт.).

Т. Г. Дубрава

Стаття оновлена: 2016