Грагеров Ісак Петрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Грагеров Ісак Петрович

ГРА́ГЕРОВ Ісак Петрович (14. 10. 1917, м. Ростов-на-Дону, Росія) – фізико-хімік. Д-р хім. н. (1963), проф. (1969). Премія ім. Л. Писаржевського АН УРСР (1979). Закін. Київ. ун-т (1940). Працював в Ін-ті фіз. хімії АН УРСР (Київ): зав. відділу механізму гомолітич. реакцій (1967–85), ст. н. с.-консультант (1985–91). Осн. напрям наук. дослідж. – кінетика та механізм орган. реакцій. Розробив нову комбінацію ізотоп. і мас-спектрометр. методів вивчення механізму радикал. реакцій та властивостей вільних радикалів; виявив низку нових ефектів хім. поляризації ядер та несподівані залежності кінетики деяких реакцій від напруги зовн. магніт. поля. Підготував до друку і доповнив працю Г. Миклухіна «Изотопы в органической химии» (К., 1961).

Пр.: Исследование механизма гомолитических реакций в растворе с помощью комбинации изотопного и масс-спектрометрического методов // УХ. 1969. № 38; Исследование быстрого протонного обмена методом протонного магнитного резонанса // Там само. 1970. № 39 (співавт.); Водородная связь и быстрый протонный обмен. К., 1978 (співавт.); Химическая поляризация ядер в исследовании механизма реакций органических соединений. К., 1985 (співавт.); Краун-соединения в органическом синтезе. К., 1994.

Л. Ю. Долгих

Стаття оновлена: 2006