Граков Борис Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Граков Борис Миколайович


Граков Борис Миколайович

ГРА́КОВ Борис Миколайович (Граков Борис Николаевич; 01(13). 12. 1899, м. Онєга, Росія – 14. 09. 1970, Москва) – російський археолог. Чоловік О. Кривцової-Гракової. Д-р істор. н. (1939). Закін. Моск. ун-т (1922). Працював у Держ. істор. музеї у Москві (1919–29); від 1931 – в Ін-ті археології АН СРСР (Москва): 1943–47 – зав. сектору допоміж. дисциплін; від 1948 – зав. сектору скіфо-сармат. археології; водночас у 1941–69 – проф. каф. археології Моск. ун-ту. Заклав основи вивчення історії та культури сарматів. У 1925–37 проводив археол. розкопки у Поволжі й Приураллі, від 1937 – в Україні, зокрема протягом 1938–52 досліджував Кам’янське городище на Дніпрі, яке вважав політ. і торг. центром Скіфії кін. 5 – 4 ст. до н. е. Від 1989 Запоріз. ун-т і Запоріз. обл. краєзнав. музей проводять регулярні Граків. читання.

Пр.: Скіфи. К., 1947; Пережитки матриархата у сарматов // Вопр. древней истории. Москва, 1947. № 3; Скифский Геракл // Короткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Ин-та истории материал. культуры АН СССР. 1950. Вып. 34; Каменское городище на Днепре // Мат. и исследования по археологии СССР. Москва; Ленинград, 1954. № 36; Скифские погребения на Никопольском курганном поле // Там само. 1962. № 115; Новые находки скифского времени в Каменском городище на Днепре // Истор.-археол. сб. Москва, 1962; Ранний железный век. Москва, 1977.

Статтю оновлено: 2006