Гранітизація - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гранітизація

ГРАНІТИЗА́ЦІЯ – сукупність процесів, що перетворюють тверді гірські породи різного походження на породи, близькі або тотожні за складом і структурою з гранітом. Г. відбувається з додаванням кремнекислоти і лугів і вилученням магнію, заліза, кальцію. Залежно від участі в Г. розплаву і його ролі виділяють 3 її типи: метасоматична, палінгенно-метасоматична та інфільтраційно-анатектична. Метасомат. Г. проходить в умовах відсутності плавлення в процесі кремнієво-лужного метасомат. заміщення; палінгенно-метасомат. Г. – результат одночас. дії процесів високотемператур. заміщення і плавлення (здебільшого їй передує у часі і просторі метасоматична); інфільтрац.-анатект. Г. – процес палінгенно-метасомат. гранітоутворення в умовах ультраметаморфізму, що проходить в результаті диференціал. рухомості елементів у розплаві під дією трансмагмат. розчинів, збагачених лугами. Г. є окремим випадком прояву процесу гранітоутворення, який включає також ін’єкції магми, утворення мігматитів, асиміляцію, контамінацію та ін., характерна для кореневих частин докембрій. рухомих поясів, проявляється під час складкоутворення і в більш пізній час. Г. властива також для глибин. зон геосинкліналей і розвивається переважно в породах, метаморфізованих в амфіболіт. фації.

А. Я. Радзивілл

Стаття оновлена: 2006