Гранкін Віктор Павлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гранкін Віктор Павлович

ГРА́НКІН Віктор Павлович (02. 01. 1950, с. Тегульдет Томської обл., РФ) – радіофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1996). Закін. Томський ун-т (1975). Відтоді працював у Томському політех. ін-ті; від 1982 – у Приазов. тех. ун-ті (м. Маріуполь Донец. обл.): від 1997 – зав. каф. інформатики. Досліджує нерівноважні фіз.-хім. процеси й електронну акомодацію енергії взаємодії атом. частинок із плазми з поверхнею. Відкрив явище високоефективної електрон. гетероген. акомодації і (у співавт.) явище нерівноважної адсорбопровідності, адсербоемісії та екзоемісії позитив. іонів.

Пр.: Фотоадсорбция и фотодесорбция водорода на поверхности сульфидов // Письма в ЖТФ. 1994. Т. 20, вып. 14; Катализ гетерогенной рекомбинации атомов водорода электронной подсистемой широкозонных твердых тел // Кинетика и катализ. 1996. Т. 37, № 6; Гетерогенная хемилюминесценция кристаллофосфоров при рентгеновском или УФ облучении // Прикладная спектроскопия. 2002. Т. 69, № 5 (співавт.); A luminescence characterization of adsorbed hydrogen atoms on plasma facing materials // Physica Scripta. 2004. Vol. 108 (співавт.); Semiconductor chemiluminescent sensor for determination of the particle pressure of atoms in gases // Photoelectronics. 2004. № 13 (співавт.).

В. І. Капланов

Стаття оновлена: 2006