Крайнюков Олексій Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Крайнюков Олексій Миколайович


Крайнюков Олексій Миколайович

КРАЙНЮКО́В Олексій Миколайович (06. 06. 1967, Харків) – еколог. Д-р геогр. н. (2014). Закін. Харків. академію міського госп-ва (1997) та ун-т харчування і торгівлі (2004). Від 2006 працює у Харків. ун-ті: від 2007 – доц. каф. екол. безпеки та екол. освіти. Напрями наук. діяльності: моніторинг довкілля, екотоксикол. дослідження.

Пр.: Особливості просторового роз­­повсюдження вуглеводневого забруднення у компонентах довкілля на території Харківської області // Захист до­­вкілля від антропоген. навантаження. Х.; Кременчук, 2005. Вип. 11(13); Сівер­­ський Донець: Водний та екологічний атлас. Х., 2006 (співавт.); Основи екологічної токсикології: Навч. посіб. Х., 2012 (співавт.); Науково-методичні осно­­ви нормування антропогенного забруд­­нення аквальних ландшафтів. Х., 2013.

Статтю оновлено: 2014