Гребцова Ірена Світозарівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гребцова Ірена Світозарівна

ГРЕБЦО́ВА Ірена Світозарівна (10. 10. 1950, м. Казань, РФ) – історик. Д-р істор. н. (2002), проф. (2005). Закін. Одес. ун-т (1974). Учителювала (1974–76); працювала в Одес. істор.-краєзнав. музеї (1981–82); від 1982 – в Одес. ун-ті: 1983–87 – в. о. заст. декана істор. ф-ту по роботі з іноз. студентами; 1991–2000 – заст. декана істор. ф-ту з наук. роботи; від 2003 – проф. каф. історії нового та новіт. часу. Досліджує питання соц.-екон. і сусп.-політ. розвитку Рос. імперії 19 ст.; проблеми краєзнавства, джерелознавства; історію культури Європи 17–19 ст.

Пр.: Издание периодической печати на иностранных языках в Одессе в первой половине ХІХ в. // Библиотеч. дело и краеведение. Вып. 2. К.; Сф., 2000; Периодическая печать в общественном развитии Южного степного региона Российской империи (Вторая треть ХІХ в.). О., 2002; Периодические издания Ришельевского лицея в Одессе // Соц. науки: История. Теория. Методология. Вып. 5. Москва, 2002; Центральна і регіональна преса Російської імперії ХVІІІ – початку ХІХ ст. як історичне джерело. О., 2004.

Т. М. Попова

Стаття оновлена: 2006