Грезе Володимир Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Грезе Володимир Миколайович

ГРЕ́ЗЕ Володимир Миколайович (26. 11(09. 12). 1915, Москва – 26. 01. 1988, Севастополь) – гiдробiолог. Д-р бiол. н. (1956), чл.-кор. АН УРСР (1967). Держ. нагороди СРСР. Закiн. Харкiв. ун-т (1939). У 1937 під час навчання був заарешт. за звинуваченням у «контррев.» діяльності, згодом звільн. за відсутності доказів. Від 1939 працював у Сибір. відділ. ВНДІ озер. та річк. риб. госп-ва. Досліджував фауну водойм Сибіру, зокрема був учасником експедиції на оз. Таймир, що тривала 15 місяців (вперше провів біол. вивчення цього озера). Сконструював 2 нових прилади: драгу для кількіс. обліку бентосу і трал для кількіс. обліку придонного планктону. Від 1959 працював на Севастоп. бiол. станцiї (від 1963 – Iн-т бiології пд. морiв АН УРСР): зав. вiдділу планктону (1963–87), заст. дир. (1966–68), дир. (1968–77), радник при дирекції Ін-ту (1987–88). Був представником СРСР у консультатив. ком-тi ЮНЕСКО при Iндоокеан. бiол. центрi (1967–69). Керував дослiдженнями продуктивностi планктон. тварин, бiол. структури пелагiалi Чорного, Середзем., Кариб. морів та Атлантич. океану; вивченням змiн чорномор. планктону, пов’язаних з антропоген. впливом, а також порiвнял. характеристик бiологiї морiв Середземномор. басейну. Віце-президент Всесоюз. гідробіол. т-ва (1976–81), голова його Севастоп. відділ. (1968–78).

Пр.: Биологическая структура и продуктивность пелагиали тропической Атлантики // Планктон и биол. продуктивность тропич. Атлантики. К., 1971; Production in animal population // Marine Ecology. Chichester. 1978. Vol. 4; Основы биологической продуктивности Черного моря. К., 1979 (співавт.); Биология моря. К., 1979; Общие структурные и функциональные характеристики Южно-атлантического антициклонального круговорота, как экологической системы // Биопродукцион. система крупномасштаб. океанического круговорота. К., 1984; Zooplankton production in Mediterranean Sea. Ялта, 1984; Пелагиаль Средиземного моря как экологическая система. К., 1989.

Літ.: 60-річчя чл.-кор. АН УРСР В. М. Грезе // Вісн. АН УРСР. 1975. № 12; Владимир Николаевич Грезе // БМ. 1980. № 6; 70-річчя члена-кореспондента АН УРСР В. М. Грезе // Вісн. АН УРСР. 1985. № 11; Морозова А. Л., Иванов В. Н., Николаев В. М. Члену-корреспонденту АН УССР В. Н. Грезе – 70 лет // ГБЖ. 1986. Т. 22, № 3; Петипа Т. С., Ковалев А. В. Владимир Николаевич Грезе – гидробиолог (1915– 1988 гг.) // БМ. 1990. № 1; К 90-летию Владимира Николаевича Грезе // Мор. экол. журн. 2006. Т. 5, № 1.

А. Г. Сивцова

Статтю оновлено: 2006