Грень Андрій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Грень Андрій Іванович

ГРЕНЬ Андрій Іванович (10. 07. 1928, с. Вісла, нині місто Сілез. воєводства, Польща) – фахівець у галузі органічної хімії. Чоловік Н. Єфрюшиної. Д-р хім. н. (1974), проф. (1977). Премія ім. Л. Писаржевського АН УРСР (1978), Держ. премія України у галузі н. і т. (1991). Засл. діяч н. і т. України (1995). Навч. у Яґеллон. (Краків), закін. Одес. ун-т (1954). Учителював. Від 1965 – в Одес. ун-ті: заст. декана хім. ф-ту (1969–72), ст. н. с. (1970–73), проф. (1975–99, за сумісн.). 1975–77 працював у Одес. лабораторіях Ін-ту заг. та неорган. хімії АН УРСР, на базі яких 1977 створ. Фіз.-хім. ін-т АН УРСР (нині НАНУ): зав. відділів спектрал. аналізу (1975–77), молекуляр. структури та спектроскопії (1977–2000), водночас заст. кер. (1976–77), заст. дир. з наук. роботи (1977–2000), пров. н. с. (від 2000). Наук. дослідження: синтез, будова і стереохімія насичених гетероцикліч. сполук; зв’язок структура–властивості орган. сполук, зокрема харч. одорантів, макрогетероциклів. Розробив методи отримання заміщених 1,3-меркаптоспиртів, меркаптоалканолів, аміноалканолів, алкілзаміщених 1,3,2-діокса-, 1,3,2-оксатіо- та 1,3,2-окса-боринанів, 1,3,2-діоксагермананів; метод регіоселективного нітрування дибензо-18-краун-6-ефірів.

Пр.: Химия вкуса и запаха мясных продуктов. К., 1985; Химия циклических эфиров борных кислот. К., 1988; Стереохимические особенности образования 2,4,5-замещенных 1,3,2-диоксаборинанов // Журн. общей химии. 1986. Т. 56, вып. 3; Взаимодействие 1,3,2-диоксазаборинанов с кетонами // Там само. 1989. Т. 59, вып. 6; Electron Impact Fragmentation of Binuclear Crown Ethers // Organic Mass-spectrometry. 1993. Vol. 28, № 2; Синтез N-замещенных карбамоилметилокси-n-трет-бутилкаликс[4]аренов // ЖОРХ. 2000. Т. 36, № 9 (усі – у співавт.).

Літ.: Видные ученые Одессы; Професори О(Н)У.

Є. В. Шабанов

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
Є. В. Шабанов . Грень Андрій Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=26972 (дата звернення: 13.05.2021)