Краківські вісті | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Краківські вісті


Краківські вісті

«КРА́КІВСЬКІ ВІ́СТІ» – тижневик. Виходив 1940–44 у Кракові накладом 6–27 тис. прим. водночас із однойм. щоденником; всього – понад 200 ч. Неофіц. орган Укр. центр. ком-ту. Видавець – «Українське видавництво». Осн. частина матеріалів стосувалася життя українців у Генеральній губернії під час 2-ї світ. війни. Часопис інформував про перебіг воєн. дій та висвітлював ін. міжнар. політ. новини (рубрики і сторінки «Що чувати в світі?», «Головна квартира Фірера», «На суші, на морі та в повітрі», «Коротко», «З усіх сторін»; публікації відзначалися тенденційністю і представляли інтереси лише нім. сторони), ознайомлював із актуал. подіями в Галичині і на тер. всієї Укра­їни («Вісті з Галичини й Волині», «Вістки зі Львова», «З організованого життя», «З України», «Но­винки», «На звільнених землях», «Як живемо й працюємо»). Крім того, тижневик вміщував розповіді про життя окре­мих міст і сіл, матеріали з історії України («Сторінки минулого»), чимало уваги приділяв екон. проблемам («Господарські спра­ви», «Госпо­дарські поради»), ре­ліг. та культ.-осв. життю українців, питанням шкільництва на окупов. землях, етногр. та природознав. тематиці, порушував мовне питання (пропагував гас­ло «Один народ – одна мова!», називаючи мову важливим чинником єдності народу) тощо. Ред. газети також проводила роз’яснюв. ро­боту щодо перепису насел. 1 бе­резня 1943 і закликала усіх укра­їнців, незалежно від віросповідання, за­­явити про себе. Як і в ін. тогочас. окупац. виданнях, на шпальтах часопису провадили пропаганду виїзду укр. робітни­ків до Німеччини. У тижневику друкували нариси і оповідання таких авторів, як В. Бачинський, Ф. Гай-­Гаєвський, С. Женецький, І. Кер­ницький, А. Курдидик, А. Лотоць­кий, Л. Мосендз, Ю. Тар­нович, П. Феденко. Відп. ред. – М. Хо­м’як.

Літ.: Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939–1944 рр.): Істор.­бібліогр. дослідж.: У 2 т. Т. 1. Л., 2007.

Статтю оновлено: 2014