Краківські українознавчі зошити | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Краківські українознавчі зошити


Краківські українознавчі зошити

«КРА́КІВСЬКІ УКРАЇНОЗНА́ВЧІ ЗО́ШИТИ» («Krakowskie Zeszyty Ukraino­znaw­cze») – неперіодичний науковий журнал. Засн. 1993 у Кракові. Видавці – Ін-т сх.-слов’ян. філології Яґеллон. ун-ту та Фундація св. Володимира у Кракові. Стат­­ті друкує польс. і укр. мо­вами. Пуб­лікації присвяч. проблемам істо­рії, духов. культури, реліг. жит­тя, літ-ри й мови українців, польс.-укр. відносинам; умі­щує матері­али наук. українозн. конф. Се­ред авторів – укр. та польс. іс­то­рики, літературознав­ці, мовознавці. Ред. – Р. Луж­ний, В. Мокрий.

Статтю оновлено: 2014