Гриб Йосип Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гриб Йосип Васильович


Гриб Йосип Васильович

ГРИБ Йосип Васильович (02. 07. 1940, с. Красне Холм. пов. Люблін. воєводства, Польща) – еколог. Д-р біол. н. (2002), проф. (2002). Закін. Ленінгр. хім.-фармацевт. ін-т (нині С.-Петербург, 1967). Працював у системі Держ. водної інспекції Полісся (1968–78), обл. інспекції з охорони природи (1978–87) у Рівному, згодом у центр. апараті Мін-ва екології України у Києві. Від 1988 – в Ін-ті гідробіології НАНУ (Київ): від 2002 – пров. н. с. відділу гідрології та управління річк. системами; водночас від 2002 – проф. Нац. ун-ту водного госп-ва та природокористування (Рівне). Під кер-вом Г. реалізовано проект екол. паспортизації малих річок України. Розробив концепцію екологічно обґрунтованих витрат води в створах спостереження; методологію комплексної оцінки екол. ситуації та оздоровлення порушеної річк. мережі; концепцію гідроекол. коридорів середовища; правила і принципи природокористування в басейнах порушених госп. діяльністю річок і озер. Крім того, вивчає питання нар. медицини та фітотерапії.

Пр.: Способ комплексной экологической экспертной оценки экосистем бассейнов рек // Развитие гидробиол. исследований в Украине. К., 1993; Відновна гідроекологія порушених річкових і озерних систем (гідрохімія, гідробіологія, охорона, відновлення): Навч. посіб. Т. 1–2. Р., 1999 (співавт.); До питання заповідання басейну Західно-Бузько-Прип’ятського річково-озерного комплексу // Доп. НАНУ. 2002. № 6 (співавт.); Концептуальні підходи при формуванні гідроекологічних коридорів середовища // ГЖ. 2003. № 5 (співавт.).

Статтю оновлено: 2006