Краковецький-Кочержинський Юрій Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Краковецький-Кочержинський Юрій Олександрович

КРАКОВЕ́ЦЬКИЙ-КОЧЕРЖИ́НСЬКИЙ Юрій Олександрович (26. 03. 1924, м. Бердичів, нині Житомир. обл. – 26. 08. 2012, Київ) – матеріалознавець. Д-р тех. н. (1978), проф. (1983). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1980). Закін. Київ. політех. ін-т (1949). Відтоді працював в Ін-ті чорної металургії АН УРСР; 1953–79 – в Ін-ті металофізики АН УРСР; 1979–92 – в Ін-ті надтвер­дих матеріалів АНУ (усі – Київ): 1979–89 – зав., 1989–91 – пров. н. с., 1991–92 – ст. н. с.-кон­суль­тант відділу фіз.-хім. основ син­тезу надтвердих матеріалів. Осн. напрями наук. дослідж.: теплофіз. приладобудування, побудо­ва діаграм стану багатокомпонент. систем. Створив і обґрунтував концепцію кристалізації алмазу з метастабіл. рідини при високих тисках і т-рах.

Пр.: Диаграммы плавкости сис­темы Fe-Mn-Ni // Металлы. 1985. № 4; Физико-химические основы синтеза алмазов и кубического нитрида бора // Синтет. сверхтвердые материалы: В 3 т. К., 1986. Т. 1; Физические свойства ал­маза: Справоч. К., 1987; Изучение спла­вов системы Ni-Mn-C и Cu-Mn-C // Взаимодействие алмазов с переход. металлами. Новосибирск, 1989; Экс­пе­риментальное исследование фазо­вых равновесий в системе Со-Fе-С при высоких давлениях // СМ. 1994. № 3 (усі – спів­авт.).

Н. Ф. Колесниченко

Статтю оновлено: 2017