Григоренко Анатолій Григорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Григоренко Анатолій Григорович

ГРИГОРЕ́НКО Анатолій Григорович (18. 06. 1936, Полтава – 19. 11. 1999, там само) – геодезист. Д-р тех. н. (1989), проф. (1992). Закін. Харків. гірн. ін-т (1960). Працював у Полтав. гравіметр. обсерваторії АН СРСР (1961–63); у Дніпроп. інж.-буд. ін-ті (1966–69); у н.-д. частині буд. конструкцій Держбуду СРСР (1969–71). Від 1971 – у Київ. ун-ті: зав. каф. геодезії та картографії геогр. ф-ту (1991– 95). Наук. діяльність присвячена інж. проблемам геодезії та картографії, зокрема дослідж. геодинаміч. процесів, матем. обробленню результатів геодез. вимірювань.

Пр.: Статические методы при разведке недр. К., 1974; Испытания сооружений. К., 1978 (співавт.); Математическая обработка геодезических измерений. К., 1978; Інженерна геодезія. К., 1988 (співавт.); Измерения смещения оползней. Москва, 1988; Инженерная геодинамика: Учеб. пособ. К., 1992 (співавт.).

А. М. Молочко

Статтю оновлено: 2006