Григоренко Олександр Ярославович — Енциклопедія Сучасної України

Григоренко Олександр Ярославович

ГРИГОРЕ́НКО Олександр Ярославович (17. 06. 1955, Київ) – фахівець у галузі прикладної математики і механіки. Син Я. Григоренка. Д-р фіз.-мат. н. (1993), проф. (2001). Закін. Київ. ун-т (1977), де й працював (1977–91); від 1981 – у Ін-ті механіки НАНУ (Київ): від 2005 – зав. відділу обчислюв. методів. Досліджує динам. процеси в анізотроп. неоднорід. пружних тілах; розробляє чисельно-аналіт. підходи до розв’язання задач динам. теорії пружності. Чл. Нац. ком-ту України з теор. та приклад. механіки.

Пр.: О распространении упругих волн в некруговом цилиндрическом волноводе // Докл. АН УССР. Сер. А. 1990. № 11; Численное решение задачи о свободных осесимметричных колебаниях полого ортотропного цилиндра при различном закреплении торцов // ПМ. 1997. Т. 33, № 5; Некоторые осесимметричные задачи статики и динамики анизотропных тел цилиндрической формы. К., 1998 (співавт.); Динамика элементов конструкций // Механика композитов: В 12 т. Т. 9. К., 1999 (співавт.); Некоторые задачи теории упругости для анизотропных цилиндров с некруговым поперечным сечением. К., 2001 (співавт.); Some problems of elasticity theory for anisotropic bodies of cylindrical form. K., 2002 (співавт.).

М. О. Шульга, Я. М. Григоренко

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
М. О. Шульга, Я. М. Григоренко . Григоренко Олександр Ярославович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=27097 (дата звернення: 23.04.2021)