Григорович Андрій Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Григорович Андрій Олександрович

ГРИГОРО́ВИЧ Андрій Олександрович (18. 07. 1935, м. Саскатун, провінція Саскачеван, Канада) – український культуролог, бібліотекар, бібліограф у Канаді. Видатний популяризатор творчості Т. Шевченка в англомов. світі. Шевченків. медаль КУК (1998). Студіював історію в Макмастер. ун-ті (м. Гамільтон, провінція Онтаріо, Канада, 1962) та бібліотекознавство в Торонт. ун-ті (1963). Працював зав. бібліогр. відділу б-ки Торонт. ун-ту (1963–95), ст. бібліотекарем і головою бібліотеч. ком-ту в Ін-ті ім. св. Володимира (Торонто, 1970–86). У співавт. з К. Андрусишиним написав п’єсу про Т. Шевченка «Життя поета» (поставлено 1959 в гол. театрі Торонто). Ред. квартальника «Forum» (від 1967), де шевченкознавча тематика посідає значне місце. 2-й випуск 1989 ж. «Forum» повністю присвяч. Т. Шевченкові як поетові та художникові, де, крім статей різних авторів, опублікував ним укладену бібліографію англомов. шевченкіани (книжк. видання). Укладач найповнішої бібліографії англомов. шевченкіани в інтернеті, що складається з 3-х ч.: власне бібліографія; Шевченкові літ. твори в англомов. перекладах, подані хронологічно; крит. праці про Т. Шевченка за абеткою. Бере участь у шевченків. святкуваннях в Україні. Чл. управи Музею Т. Шевченка в Торонто (від 1996), заст. голови цього т-ва (від 2002). Голова Асоц. укр. бібліотекарів Канади. Укладач низки бібліографій, зокрема етніч. груп Канади (1972; 1993), англомов. матеріалів про євр.-укр. стосунки, англомов. перекладів розвідок І. Дзюби і праць про нього.

Пр.: Shevchenko: Poet and Artist of Ukraine. A Selection of Articles for the 175th Anniversary of His Birth. Shevchenko books in English 1911–1988 // Forum. 1989. № 77; A Brief Bibliography of Ivan Dzyuba in English. Toronto, 1989; Jewish-Ukrainian Bibliography of Resources in English. Toronto; Scranton, 1994; Shevchenko and the Jews // Forum. 2000. № 103.

Літ.: R. Zorivchak. «Forum» about Shevchenko // Ukraine. 1989. № 12; Михайленко А. Задля нашої культури // Україна. 1989. № 38; Зорівчак Р. Тарасові Шевченку присвячено // Всесвіт. 1990. № 3.

Р. П. Зорівчак

Стаття оновлена: 2006