Григорович-Березовський Микола Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Григорович-Березовський Микола Олександрович

ГРИГОРО́ВИЧ-БЕРЕЗО́ВСЬКИЙ Микола Олександрович (27. 11 (09. 12). 1876, Чернігів – 01. 04. 1940, м. Ростов-на-Дону, РФ) – геолог, палеонтолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1935, без захисту дис.). Закін. Новорос. (нині Одес.) ун-т (1898), де відтоді й працював: від 1909 – приват-доц. каф. геології і мінералогії; від 1910 – у Варшав. ун-ті (1915 переведено в Ростов-на-Дону): зав. каф. геології і палеонтології, від 1915 – екстраординар. проф., від 1917 – в. о. ординар. проф. Наук. дослідж. присвяч. питанням стратиграфії, палеонтології, гідрогеології, вивченню корис. копалин, заг.-геол. проблемам. Вивчав відкладення Причорномор’я, Сх. Донбасу та його пн. окраїн; фауну пліоценових і постпліоценових відкладень у Бессарабії і Молдавії; підземні води Пн. Кавказу, Дагестану, Сх. Донбасу. За участю Г.-Б. у Ростов. ун-ті була організована мікропалеонтол. лаб. (1935). В останні роки життя був постій. консультантом з гідрогеології різноманіт. інж.-геол. орг-цій Пн. Кавказу.

Пр.: Плиоценовые и постплиоценовые отложения Южной Бессарабии // Зап. Новорос. об-ва естествоиспытателей. 1905. Т. 28; Общая характеристика фауны отложений чокракского горизонта южного Дагестана // Тр. Геол. музея АН СССР. 1926. Т. 1.

Літ.: Карлов Н. Н. Н. А. Григорович-Березовский // Очерки по истории геол. знаний. Москва, 1953. Вып. 2; Резников А. А., Семихатова Е. Н. Ученый и воспитатель молодых геологов Н. А. Григорович-Березовский // Ростов. ун-т. 1915–65. Ростов-на-Дону, 1965.

Д. Є. Макаренко

Стаття оновлена: 2006