Григорчук Ростислав Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Григорчук Ростислав Іванович

ГРИГОРЧУ́К Ростислав Іванович (23. 02. 1953, с. Мухавець Вишневец. р-ну Терноп. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1985), проф. (1986). Закін. Моск. ун-т (1975). Працював 1978–95 у Моск. ін-ті інж. залізн. транспорту: від 1991 – зав. каф. вищої математики; 1995–2003 – пров. н. с. Матем. ін-ту РАН; водночас 2000–03 – проф. Моск. ун-ту. Від 2002 – проф. Техас. А & М ун-ту (США). Один із засн. асимптотич. теорії груп. Розв’язав проблему Мілнора про існування груп проміжного росту. Побудував приклад нескінченної скінченнопородженої періодич. групи (перша група Г., 1980). Розв’язав проблему Ат’ї про існування многовидів з нецілими L2 числами Бетті.

Пр.: Symmetrical random walks on discrete groups // Multicomponent random system. Moscow, 1978; Combinatorial group theory and applications to geometry. Berlin, 1998 (співавт.); On the asymptotic spectrum of random walks on infinite families of graphs // Random walks and discrete potential theory. Cambridge, 1999; Автоматы, динамические системы и группы // Тр. Матем. ин-та РАН. 2000. Т. 234; The lamplighter group as a group generated by 2-state automaton and its spectrum // Geometriae Dedicata. 2001. Vol. 87 (співавт.); Ергодичні теореми та ентропія некомутативних перетворень // Вісн. Чернів. ун-ту. 2002. № 150.

Статтю оновлено: 2006
Цитувати статтю
В. В. Кириченко, В. І. Сущанський . Григорчук Ростислав Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=27201 (дата звернення: 28.02.2021).