Григорчук-Коць Лідія Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Григорчук-Коць Лідія Михайлівна

ГРИГОРЧУ́К-КОЦЬ Лідія Михайлівна (24. 11. 1926, Львів – 14. 01. 2018, там само) – мовознавець. Д-р філол. н. (1996). Дійс. чл. НТШ (1992). Держ. премія України в галузі н. і т. (2006). Закін. Львів. ун-т (1949). У 1950 репрес., перебувала в таборах м. Тайшет (Іркут. обл.) і Мордовії (РФ), 1956 реабіліт. 1959–72 і 2000–03 працювала в Ін-ті українознавства НАНУ (Львів, від 2000 – ст. н. с.); 1973–82 – н. с. ЦДІА УРСР у Львові; 1988–98 – у Львів. музеї укр. мист-ва; від 1997 – проф. каф. укр. мови Львів. ун-ту; 1999–2000 – проф. каф. ужитк. мист-ва Львів. академії мист-в. Наук. дослідження: теорія укр. лінгвогеографії, історія укр. мови, укр. лексикографія, палеографія, епіграфіка, укр. правопис. Вивчає укр. написи на іконах. Уклала картотеку до «Словника староукраїнської мови ХІV–XV ст.» (т. 1–2; К., 1977–78). Співавторка 2-го т. «Атласу української мови» (т. 1–3; К., 1984–2001).

Пр.: Дієприслівник у сучасній українській літературній мові: Специфіка зв’язків і значень. К., 1964; Написи на творах українського середньовічного малярства. Лінгвіст. та палеогр. атрибутування // Зап. НТШ. 1990. Т. 221; Думки з приводу появи «Українського правопису». 3-є вид., випр. і доп. К., 1990 // Там само. 1992. Т. 224; Український діалектний простір в оцінці лінгвогеографії. Л., 2001; Лінгвістично-географічне дослідження українського діялектного простору. Нью-Йорк; Л., 2002.

Літ.: Єдлінська У. З портретної лірики // Вісн. НТШ. 2001. Т. 26.

Статтю оновлено: 2019
Цитувати статтю
Н. В. Хобзей . Григорчук-Коць Лідія Михайлівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=27205 (дата звернення: 06.03.2021).