Гриневич Юрій Якимович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гриневич Юрій Якимович


Гриневич Юрій Якимович

ГРИНЕ́ВИЧ Юрій Якимович (05. 09. 1937, с. Старина Гомел. обл., Білорусь) – лікар-онкоімунолог. Д-р мед. н. (1983), проф. (1986). Засл. діяч н. і т. України (1995). Держ. премія України у галузі н. і т. (1999). Закін. Київ. мед. ін-т (1960). Працював у Київ. НДІ клін. медицини (нині Ін-т кардіології АМНУ, 1961–70); Київ. НДІ отоларингології: ст. н. с. (1970–74); від 1974 – в Ін-ті онкології АМНУ (Київ): заст. дир. з наук. роботи. Досліджує механізми формування протипухлин. резистентності при добро- та злоякісних новоутвореннях. Розробляє та впроваджує методи імунотерапії в онкології.

Пр.: Основы клинической иммунологии опухолей. К., 1986 (співавт.); Структура тимуса и дифференцировка Т-лимфоцитов. К., 1991 (співавт.); Иммунотропные препараты. К., 1994; Гестационная трофобластическая болезнь. К., 1999 (співавт.); Дендритные клетки и перспективы их использования в иммунотерапии больных со злокачественными новообразованиями // Журн. АМНУ. 2003. Т. 9, № 4 (співавт.); Эффективность повышения противоопухолевой резистентности организма под влиянием вакцины на основе дендритных клеток в зависимости от способа ее введения // Доп. НАНУ. 2005. № 10.

Статтю оновлено: 2006