Гринів Олег Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гринів Олег Іванович

ГРИ́НІВ Олег Іванович (20. 02. 1940, с. Мала Горожанка Микол. р-ну Львів. обл.) – етнолог, публіцист і громадський діяч. Д-р філос. н. (1989), проф. (1997). Чл. НСПУ (2004), НСЖУ (2005). Закін. Львів. ун-т (1967). Працював у Львові: у політех. ін-ті (1974–90); нач. упр. культури (1990–92); ст. н. с. (від 1993), зав. сектору, згодом зав. відділу теор. етнології Ін-ту народознавства НАНУ (від 1995); проф. каф. українознавства ін-ту фіз. культури (1994–2004); від 2004 – зав. каф. політології, 2004–06 – декан ф-ту політології Київ. міжнар. ун-ту. Наук. дослідж. стосуються проблем теорії нації, історії укр. націології, етнопсихології, релігієзнавства, культурології. Автор поет. зб. «Омісячнена галява» (Л., 2005), роману-есе «Тайстра звіздаря, або Сповідь горобиної ночі» (Л., 2006).

Пр.: Йосиф Сліпий як історик, філософ, педагог. 1994; Українське народознавство. 1994 (співавт.); Національно-духовне відродження: Історія і сучасні проблеми. 1995; Політологія: Кін. 19 – 1-а пол. 20 ст. 1996 (співавт.); Україна і Росія: Партнерство чи протистояння?: Етнополітол. аналіз. 1997; Спокута Малоросії: Державотворення без парадоксів. Непретензійні нотатки. 2001; Збуджена Україна: Самоствердження нації після контузії населення. Непретензійні нотатки. 2003; Українська націонологія: Від Другої світової війни до відродження держави: Істор. нариси. 2004; Українська націологія: ХІХ – початок ХХ століття: Істор. нариси. 2005 (усі – Львів).

С. П. Павлюк

Статтю оновлено: 2006