Гринь Владислав Костянтинович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гринь Владислав Костянтинович

ГРИНЬ Владислав Костянтинович (05. 12. 1961, м. Макіївка Донец. обл.) – лікар-кардіохірург. Д-р мед. н. (1999), проф. (2004). Закін. Донец. мед. ін-т (1984). Працював лікарем. Від 1999 – заст. дир. з наук. роботи, зав. відділу експерим. хірургії, від 2002 – дир. Ін-ту невідклад. та віднов. хірургії АМНУ (Донецьк); водночас від 2004 – зав. каф. заг. практики та сімей. медицини Донец. мед. ун-ту. Організатор і кер. (від 2000) обл. центру ендоваскуляр. лікування ішеміч. станів. Гол. ред. ж. «Вісник невідкладної і відновної медицини» (від 2000). Вивчає проблеми невідклад. кардіології та малоінвазив. серц. хірургії, зокрема тромболізис, стентування та балонування коронар. і периферич. артерій.

Пр.: Патология сердца при артритах. Д., 1998; Хирургические методы лечения сахарного диабета в эксперименте. Д., 2004 (співавт.); Эффективность стентирования венечных артерий у больных ишемической болезнью сердца // Вісн. невідклад. і віднов. медицини. 2004. Т. 5, № 4 (співавт.); Диагностическое и прогностическое значение некоторых нарушений кариотипа при остром миелобластном лейкозе // Там само. 2005. Т. 6, № 1 (співавт.).

О. С. Кузнецов

Стаття оновлена: 2006