Гринь Георгій Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Гринь Георгій Степанович

ГРИНЬ Георгій Степанович (12. 04. 1904, м. Умань, нині Черкас. обл. – 17. 04. 1976, Харків) – ґрунтознавець. Канд. с.-г. н. (1941). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Уман. с.-г. ін-т (1928). Від 1931 працював в Ін-ті ґрунтознавства та агрохімії (Харків): 1956–71 – зав. лаб. ґрунт. покриву, водночас від 1945 – доц. Харків. с.-г. ін-ту. Наук. діяльність пов’язана з великомасштаб. дослідж. ґрунт. покриву, його картографуванням, морфол. діагностикою ґрунтоутворення, встановленням вмісту солей у ґрунтах та розробленням агроном. районування ґрунт. покриву й агровироб. типології земель. 1957–61 координував великомасштабне дослідж. ґрунт. покриву України. Засн. серії карт ґрунтів України.

Пр.: Как составить почвенную карту. К., 1956; Методика исследования почв в природе. Х., 1962; Засоленные почвы УССР, их происхождение // Тр. Харьков. с.-х. ин-та. 1962. Т. 39; Грунти України та їх агровиробнича характеристика. К., 1964 (співавт.); Полевая диагностика почв: Учеб. пособ. Х., 1974.

В. Б. Соловей

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
В. Б. Соловей . Гринь Георгій Степанович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=27297 (дата звернення: 23.04.2021)