Водне господарство - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Водне господарство

ВО́ДНЕ ГОСПОДА́РСТВО – галузь економіки, що розробляє і здійснює заходи щодо використання поверхневих і підземних вод для різних галузей економіки, а також здійснює охорону вод і боротьбу з їх шкідливою дією. Осн. завдання В. г.: забезпечення у необхід. кількості та норматив. якості потреб сусп-ва у воді; регулювання, відтворення та охорона водних ресурсів, забезпечення контролю за їх рац. використанням; впровадження заходів щодо запобігання шкідливої дії води.

Питаннями використання й охорони вод та відтворення водних ресурсів займається Держ. ком-т України по водному госп-ву (Держводгосп), осн. метою діяльності якого є забезпечення потреб насел. і галузей економіки країни у водних ресурсах і за умови збереження довкілля. На водогосп. орг-ції ком-ту покладена експлуатація водогосп. об’єктів, зокрема захис. дамб і гребель водоймищ, насос. і компресор. станцій, шлюзів-регуляторів тощо. В Україні спеціаліз. водогосп. орг-ції виконують постій. контроль за рівнями гідрохім. та радіоактив. забруднення поверхн. вод, а також проводять моніторинг меліорованих і прилеглих до них земель. Ці орг-ції забезпечують експлуатацію держ. меліорат. систем на пл. 5,3 млн га (зокрема зрошувал. систем на пл. 2,2 тис. га і осушувал. – 3,1 тис. га). До складу цих систем входять канали, насосні станції, захисні дамби і гідротех. споруди, водосховища, дороги, лінії зв’язку та ін. об’єкти інж. інфраструктури. Крім того, орг-ції ком-ту забезпечують роботу групових водопроводів заг. протяжністю понад 1,6 тис. км, якими подається питна вода (бл. 40 млн м3 щорічно) у понад 300 сільс. насел. пунктів.

В. А. Сташук, М. В. Яцюк

Стаття оновлена: 2006