Водного господарства та природокористування Національний університет - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Водного господарства та природокористування Національний університет

ВО́ДНОГО ГОСПОДА́РСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВА́ННЯ Національний університет – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузі водного господарства. Підпорядк. Мін-ву освіти і науки України. Засн. 1922 як Київ. інж.-меліоратив. технікум, від 1930 – ін-т. 1959 переведений у Рівне із назвою Укр. ін-т інж. водного госп-ва. Від 1995 – Укр. академія водного госп-ва, від 1998 – Рівнен. тех. ун-т, від 2002 – Укр. ун-т водного госп-ва та природокористування, від 2004 – сучасна назва. У складі Ун-ту: 2 ін-ти (нім.-укр. навчальний, довузів. підготовки та післядиплом. освіти), 9 ф-тів (водного госп-ва, буд-ва та арх-ри, мех., економіки, екології та природокористування, землеустрою та геоінформатики, менеджменту, приклад. математики та комп’ютерно-інтегров. систем, довузів. підготовки), 2 технікуми (автотранспортний, текстильний), тех. коледж, екон.-правовий ліцей, 4 навч.-консультац. центри (Закарп., Крим., Прилуц., Слов’янський). Наук. діяльність організовує н.-д. сектор. Вищу освіту здобувають понад 13 тис. студентів з усіх регіонів України і багатьох зарубіж. країн. Підготовку спеціалістів проводять за 15-ма напрямами та 29-ма спеціальностями. Осн. напрями наук. діяльності: гідромеліорат. буд-во і с.-г. освоєння меліоров. земель; розробка технологій, апаратів, пристроїв для очищення стічної води пром. і с.-г. вироб-в біол., фіз.-хім. та електромагніт. методами; утилізація відходів вироб-ва для виготовлення буд. матеріалів та конструкцій; розробка нових робочих органів машин, пристроїв для механізації і автоматизації гідромеліоратив. робіт. Нині тут працюють 560 викл., серед них – 38 д-рів н. і проф. Серед відомих вчених Ун-ту – Г. Сухомел, Л. Скрипчинська, Є. Бабич, М. Будз, Л. Дворкін, С. Вознюк, С. Кравець, П. Ричков, В. Слюсарчук. Соц. база: 7 навч. корпусів, 8 гуртожитків, б-ка, спорт. комплекс, мед. пункт, санаторій-профілакторій, пансіонат на березі Чорного м. Від 1973 Ун-т видає зб. наук. статей «Актуальні проблеми водного господарства», від 1974 – наук.-тех. зб. «Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво», від 1997 – «Вісник Національного університету водного господарства та природокористування», від 2002 – наук. зб. «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». 1970–98 ректором був С. Вознюк, 1998– 2005 – С. Кравець, від 2005 – В. Гурин.

В. С. Мошинський

Стаття оновлена: 2006