Водогосподарський баланс - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Водогосподарський баланс

ВОДОГОСПОДА́РСЬКИЙ БАЛА́НС – кількісне зіставлення водних ресурсів та потреб у воді всіх галузей народного господарства певної території. При складанні В. б. визначають ресурси поверхн. і підзем. вод та оцінюють можливість задовольнити ними потреби водоспоживачів. В. б. у більшості випадків складають для умов середнього за водністю року та маловодних і дуже маловодних (відповідно 75 %- і 95 %-ю забезпеченістю) років. Прибуткову частину В. б. встановлюють за даними гідрометрич. спостережень та їх узагальнень у вигляді карт стоку та ін., витратну частину – на основі оцінки водоспоживання всіма галузями нар. госп-ва, враховуючи при цьому витрати на випаровування і фільтрацію. За призначенням В. б. поділяють на оперативні, пов’язані з використанням водних ресурсів на діючих водогосп. об’єктах; В. б., що складають при проектуванні гідротех. споруд і використовують для оцінки екон. ефекту щодо намічених заходів; перспективні В. б. окремих басейнів річок, екон. р-нів тощо для розв’язання планово-екон. проблем і завдань використання та охорони водних ресурсів. Водні ресурси України розміщені на її тер. нерівномірно, що зумовлює необхідність проведення заходів для регулювання В. б. та перекидання води у малозабезпечені р-ни. З метою регулювання стоку для забезпечення водою різних галузей економіки в Україні в різні роки побудовано 1153 водосховища (крім великих на Дніпрі і Дністрі) та майже 28 тис. ставків.

А. В. Яцик

Стаття оновлена: 2006