Водогосподарсько-екологічних проблем Український науково-дослідний інститут (ВАТ «УНДІВЕП») - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Водогосподарсько-екологічних проблем Український науково-дослідний інститут (ВАТ «УНДІВЕП»)

ВОДОГОСПОДА́РСЬКО-ЕКОЛОГІ́ЧНИХ ПРОБЛЕ́М Український науково-дослідний інститут (ВАТ «УНДІВЕП») – наукова установа, що займається водогосподарсько-екологічними питаннями в Україні. Створ. 1974 у Києві як Укр. філія Центр. НДІ комплекс. використання водних ресурсів Мін-ва меліорації і водного госп-ва СРСР. Від 1991 – самост. установа із сучас. назвою, від 1997 – ВАТ. Ін-т розробляє наук. основи розвитку і ведення водного госп-ва України та нормат.-правові документи з рац. використання, охорони і відтворення водних ресурсів для забезпечення доброякіс. водою насел. і галузей економіки; обґрунтування регулювання, територ. і міжбасей. перерозподілу річк. стоку; напрями рац. використання підзем. вод; водогосп. баланси та їх елементи в басейнах річок України; диференційов. тарифні ставки плати за споживання води із врахуванням її якості та водозабезпеченості території; визначає критерії допустимих антропоген. навантажень на екосистеми водних об’єктів та їх басейни; проводить водогосп.-екол. моніторинг. Ін-т виконував функції гол. орг-ції в міжнар. програмах із рац. використання та штуч. поповнення запасів підзем. вод (1976–90), захисту земель від затоплення й підтоплення та проектування інж. систем (1981–85), рац. використання та охорони водосховищ (1981–90). Науковці Ін-ту брали участь у розробленні та впровадженні у вироб-во модуля автоматизов. осушувал.-зволожувал. системи в заплаві р. Іква, що відтворює екологічно безпечну технологію рац. водокористування в басейнах малих річок. Фахівці Ін-ту провели водогосп.-екол. районування річок бас. Дніпра, Сівер. Дінця, Пд. Бугу, Дністра, Дунаю (укр. частина), а також районування басейнів річок України з встановлення диференційов. платежів за використання водних ресурсів. Здійснено берегоукріплення з піщаних та впроваджено рац. заходи із захисту абразій. берегів від руйнування на Київ., Канів., Куйбишев. (РФ) водосховищах; розроблено програми з проектування, упорядкування та експлуатації водоохорон. зон водосховищ в Київ., Полтав., Черкас. та Львів. обл., а також у Польщі. Разом з ін-том «Укрводпроект» та Ін-том гідробіології НАНУ (обидва – Київ) розроблено інж. та біотех. методи, типові схеми та конструкції упорядкування водоохорон. зон річок і водосховищ з екол.-екон. обґрунтуванням їх ефективності. Результати цих дослідж. впроваджено в Луган. (р. Борова) і Київ. (р. Тарган) областях. Серед науковців Ін-ту – О. Денисова, П. Яковенко, А. Яцик (від 1984 – дир.).

А. В. Яцик

Стаття оновлена: 2006