Вознюк Степан Тихонович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вознюк Степан Тихонович

ВОЗНЮ́К Степан Тихонович (31. 07. 1927, с. Тараканів, нині Дубен. р-ну Рівнен. обл.) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (1970), проф. (1972). Засл. діяч н. і т. України (1992). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (1997). Закін. Львів. с.-г. ін-т (1953). Працював в Укр. НДІ ґрунтознавства (Харків, 1955– 70) та водночас у Харків. с.-г. ін-ті (1956–70); від 1970 – ректор та зав. каф. ґрунтознавства, від 1998 – референт ректора Нац. ун-ту водного госп-ва та природокористування (Рівне). Наук. дослідж. у галузі меліоратив. ґрунтознавства, генези освоєння та с.-г. використання ґрунтів гумідної зони з регульованим водним режимом. Створив теорію структур. меліорацій осушених ґрунтів, яка набула широкого впровадження у практику їх охорони, окультурення та підвищення родючості.

Пр.: Мелиоративное почвоведение с основами гидрологии: Учеб. пособ. Л., 1984 (співавт.); Осушительные мелиорации и охрана природы. Л., 1987; Использование результатов анализов почв в целях повышения их плодородия и определения потребности в мелиорациях. К., 1988; Соціально-економічні проблеми меліорації ґрунтів. К., 1990; Меліоративне рослинництво: Навч. посіб. К., 1992 (співавт.); Лабораторно-практичні заняття з ґрунтознавства: Навч. посіб. К., 2001; Екологічні проблеми бочарного і меліоративного землеробства в Україні та основні шляхи їх подолання // Вісн. Укр. ун-ту водного госп-ва та природокористування. 2004. Вип. 1(25).

В. П. Волошин

Стаття оновлена: 2006