Возняк Дмитро Костянтинович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Возняк Дмитро Костянтинович


Возняк Дмитро Костянтинович

ВОЗНЯ́К Дмитро Костянтинович (22. 11. 1938, с. Чорноріки Жешув. воєводства, Польща) – геолог. Д-р геол. н. (2003). Закін. Львів. ун-т (1960). Працював інж. Волин. експедиції при геол. ф-ті Львів. ун-ту (1960–62); в Ін-ті геології і геохімії горючих копалин АН УРСР (Львів, 1962–70); від 1972 – в Ін-ті геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ (Київ): 1976–93 – ст. н. с., 1993– 96 – зав. лаб. термобарогеохімії, 1996–2000 – пров. н. с., від 2000 – зав. відділу регіон. і генет. мінералогії. Напрями наук. дослідж.: регіон. і генет. мінералогія, реконструкція умов утворення мінералів, порід, родовищ корис. копалин за флюїдними включеннями.

Пр.: Природа, генетическое и геохронологическое значение радиогенных ореолов в минералах Полоховского месторождения (Украинский щит) // МЖ. 1996. Т. 18, № 5 (співавт.); Вплив γ-випромінювання на вуглеводневі включення в кварці // Там само. 1998. Т. 20, № 3 (співавт.); Особливості мінерального складу та умов утворення рідкіснометалевих пегматитів західної частини Кіровоградського блоку (Український щит) // Там само. 2000. Т. 22, № 1 (співавт.); Високотермобаричні потоки рідкого СО2 і їх роль у мінералоутворенні (на прикладі Українського щита) // Там само. 2001. Т. 23, № 4 (співавт.); До визначення глибини формування заноришових пегматитів Волині та оцінки потужності зони їх поширення на глибину // Там само. 2003. Т. 25, № 1.

Статтю оновлено: 2006