Войлов Юрій Григорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Войлов Юрій Григорович

ВО́ЙЛОВ Юрій Григорович (06. 06. 1945, Ташкент) – фахівець у галузі автоматики і телемеханіки. Д-р тех. н. (2000), проф. (2003). Засл. діяч н. і т. України (2003). Премія РМ СРСР (1989). Закін. Київ. політех. ін-т (1968). Працював у Ворошиловгр. маш.-буд. ін-ті (нині Луганськ, 1974– 81); від 1981 – дир. НДПКІ «Іскра» Мін-ва освіти і науки України, водночас від 1999 – у Сх.-укр. ун-ті (Луганськ): від 2003 – зав. каф. автоматики та систем упр. Розробляє й досліджує методи дистанцій. візуалізації та ідентифікації джерел іонізуючого випромінювання. Під кер-вом і за безпосеред. участі В. розроблено серію приладів дистанцій. виявлення та розпізнавання наркотич. речовин, системи дистанцій. знешкодження самороб. бомб і вибух. зарядів.

Пр.: Адаптивные робототехнические комплексы: Учеб. К., 1991 (співавт.); Системы гамма-видения. Лг., 1999; Формирование критериев контроля и оценки качества управления по параметрам технологических процессов и подвижных объектов // Вісн. Сх.-укр. ун-ту. 2002. № 1; Елементи теорії систем і системного аналізу: Навч. посіб. Лг., 2002.

О. В. Єпіфанова

Стаття оновлена: 2006