Война Олександр Андрійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Война Олександр Андрійович


Война Олександр  Андрійович

ВО́ЙНА Олександр Андрійович (30. 06. 1954, с. Білозерка, нині смт Херсон. обл.) – фізик-кібернетик. Д-р тех. н. (1998), проф. (1999). Закін. Київ. ун-т (1976), працює у ньому: ст. н. с. (1979– 81), доц. (від 1986), проф. (від 1998) каф. приклад. статистики. Водночас від 2001 – проф., зав. каф. чисельних методів Політех. ун-ту в м. Кошалін (Польща). Наук. дослідження: статист. аналіз та оптимізація склад. стохаст. систем, теорія ризику, актуарна та фінанс. математика.

Пр.: Марковские и полумарковские процессы: Учеб. пособ. К., 1986 (співавт.); Умовні розподіли розривних процесів у випадковому середовищі // Теорія ймовірностей і матем. статистика. 1996. Вип. 55; Рівняння інтерполяції для деяких класів марковських процесів // Там само; Економічний ризик. Математичні моделі та методи керування. К., 2001; Analiza statystyczna oraz prognozowanie w modelach ekonomicznych. Koszalin, 2003. Cęść 1; 2004. Cęść 2.

Статтю оновлено: 2006