Войтенко Анатолій Омелянович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Войтенко Анатолій Омелянович

ВОЙТЕ́НКО Анатолій Омелянович (22. 09. 1932, Дніпропетровськ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1981). Закін. Моск. ун-т (1955). Працював на оборон. підпр-ві у м. Арзамас-16 (РФ); 1965–78 – в Ін-ті ядер. фізики та Ін-ті гідродинаміки Сибір. відділ. АН СРСР (м. Новосибірськ, РФ); 1978–88 – ст. н. с. Ін-ту тех. механіки АН УРСР (Дніпропетровськ); від 1988 – пров. н. с. Нац. гірн. ун-ту України (Дніпропетровськ). Наук. дослідж. у галузі експерим. фізики та приклад. механіки. Запропонував метод фазового прискорення газу, за допомогою якого створ. вибуховий генератор плазми, отримано щільну плазму, сильні ударні хвилі, газові струмені великої швидкості, інтенсивні світлові та теплові потоки, досліджено ефект оптич. сканування фронту сильної ударної хвилі у газі, проведено плазмохім. синтез.

Пр.: Сильные ударные волны в воздухе // ЖТФ. 1966. № 1; Плазмохимический синтез при высоком давлении с помощью взрывного источника плазмы // Физика горения и взрыва. 1968. № 1 (співавт.); Флуктуационные механические напряжения в твердом теле // Наук. вісн. Нац. гірн. академії України. Дн., 2002. № 2; Волны Дебая и скрытая теплота плавления // Наук. вісн. Нац. гірн. ун-ту. Дн., 2003. № 2; Кумулятивные течения // Физика импульсной обработки материалов. Дн., 2003; Акустическая теория скрытой теплоты плавления и нулевые колебания квантового осциллятора // Сб. науч. тр. Нац. горного ун-та. 2003. № 18.

С. М. Довгань

Статтю оновлено: 2006