Краматорська міста Художній музей | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Краматорська міста Художній музей


Краматорська міста Художній музей

КРАМАТО́РСЬКА МІ́СТА Художній музей Засн. 1959 на базі картин. гале­реї, від 1967 – філія Донец. ХМ, від 1992 підпорядк. відділу куль­тури і туризму Краматор. міськ­ради. Зібрання музею – бл. 2-х тис. мист. творів (живопис, графіка, скульптура, декорат.-ужитк. мист-во). Зберігаються гравюри рос. майстрів 18 – поч. 20 ст., зокрема О. Зубова, І. Соколова, М. Уткіна, М. Ґе, В. Сєрова. Рос. живопис кін. 19 – поч. 20 ст. пред­ставлено полотнами М. Лав­ро­ва, В. Полєнова, П. Петровичева; рад. мист-во серед. 20 ст. – кар­тинами М. Суздальцева, М. Ро­ма­діна, Б. Ряузова. Основу колек­ції складають роботи пров. ху­дож­ни­ків України 1950–80-х рр. – Т. Яб­­лонської, М. Глущенка, С. Ши­­шка, Ф. Захарова, М. Дерегуса, М. Бережного, М. Родіна, О. Мі­кори; скульптурні твори укр. та рос. майстрів – М. Лисенка, М. Врон­ського, П. Мовчуна, Н. Де­­регус-Лоренс, Г. Махринської. Зберігають також картини худож­­ників Казахстану; багато полотен місц. художників, зокрема І. Пархоменка, І. Базилевського, П. Шаповалова, В. Сербіна, Т. Шумської, В. Кононенка. Відділ декор.-ужитк. мист-ва попов­­нюють роботами місц. майстрів. Проводять виставки, зустрічі з художниками; для учнів – лекторії з образотвор. мист-ва, твор­­чі майстерні. Видають каталоги («Казахстан. Живопис. Графіка. Скульптура», 2007; «Наша Леся», 2010), буклети і листівки («Барви рідного міста», 2008; «65 років Перемозі», 2010; усі – Крама­торськ). Дир. – О. Орлова (від 2005).

Статтю оновлено: 2014