Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олени Пчілки | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олени Пчілки


Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олени Пчілки

ВОЛИ́НСЬКА ДЕРЖА́ВНА ОБЛАСНА́ УНІВЕРСА́ЛЬНА НАУКО́ВА БІБЛІОТЕ́КА ім. Олени Пчілки Засн. 1940 у Луцьку як обл. б-ка для дорослих. Під час 2-ї світ. війни повністю знищена. Відновила роботу в квітні 1944. Від 1967 – статус наукової універсальної, від 1991 – ім. Олени Пчілки. Від 1978 – у новому приміщенні. У структурі б-ки 13 відділів: зведеного статист. обліку, реєстрації читачів і контролю; міського абонемента; літ-ри з питань мист-ва; вироб. літ-ри; літ-ри іноз. мовами; краєзнав. роботи; чит. залів (на 400 місць); інформ.-бібліогр.; наук.-метод.; зберігання осн. фонду; комплектування фонду; обробки літ-ри та орг-ції каталогів; автоматизації і комп’ютер. технологій; 3 сектори: реклами бібліотеч. послуг, координації та орг-ції мас. роботи; гігієни і реставрації; с.-г. літ-ри. Від 2001 діє Інтернет-центр. Фонд б-ки універсал., містить 654 тис. прим., з них бл. 24 тис. – кінофотофонодокументи, 2,5 тис. – рідкісні книги укр., рос., англ., нім., франц., польс. та ін. мовами, серед них – «Превращенія Овидіевы, съ примѣчанiями и Историческими объясненіями…» (Москва, 1795, т. 3), «Wołyń pod względem statystycznym, historycznym i archeologicznym» (Lwów, 1864– 71, т. 1–2) Т. Стецького, «Волынь въ описаніи городовъ, мѣстечекъ и селъ въ церковно-историческомъ, географическомъ, этнографическомъ, археологическомъ и друг. отношеніяхъ: Истор.-статист. описаніе церквей и приходовъ Волын. епархіи» (Почаев, 1888–1903, т. 1–5) М. Теодоровича; нотні, картогр., образотворчі, електронні вид., мікрофільми, діапозитиви, грамзаписи; передплачується понад 450 назв журналів і газет. Є обмін. фонд. Довідк.-бібліогр. апарат містить каталоги: абетк. службовий та читац., системат., зведений, краєзнав., абетк. та системат. каталоги літ-ри іноз. мовами, нот, місц. видань; від 2004 – електрон. каталог; картотеки: системат. картотека статей, назв творів худож. літ-ри, образотвор. матеріалів, пісень, п’єс, країнознавчі тощо. Б-ка проводить наук.-практ. конф., зокрема «Олена Пчілка і Волинь» (1999), «Минуле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток бібліотечної справи в краї» (2005); видає бібліогр. посібник: «Література про Волинську область» (від 1967), «Календар знаменних і пам’ятних дат Волині» (від 1991), біобібліогр. покажчики: «Олена Пчілка – талановита письменниця, мудра мати» (1993), «Я житиму сльозою серед співів: До 130-ї річниці від дня народж. Лесі Українки» (2001), «Олекса Ошуркевич», «Імена на скрижалях історії» (обидва – 2004); довідник «Волинь бібліотечна» (2003). Б-ка є одним з організаторів обл. конкурсів «Неповторність» та «Світ волинської книги». Дир. – Л. Стасюк (від 2001).

Статтю оновлено: 2006