Волинська обласна медична бібліотека | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Волинська обласна медична бібліотека


Волинська обласна медична бібліотека

ВОЛИ́НСЬКА ОБЛАСНА́ МЕДИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1945 у Луцьку. Має статус наукової. Заг. фонд – 170 тис. прим., з них 100 тис. книг і 70 тис. період. та інформ. видань від 1980, автореф., дис., наук.-метод. та інформ.-бібліогр. видання, обмін. фонд та видання до 1917. Комплектується літ-рою з усіх галузей медицини, охорони здоров’я і суміж. наук: біології, біохімії, біофізики, фізіології, психології. Передплачується бл. 65 період. видань. Довідк.-бібліогр. апарат: алфавіт., системат., предмет. каталоги, заг. картотеки, зокрема періодики, нових надходжень, персоналії видат. діячів медицини, темат. – «Законодавство України», «Медичні та гігієнічні аспекти радіації», «Страхова медицина», «Сімейний лікар», «Роботи лікарів Волинської області». Функціонують відділи: обслуговування читачів, бібліогр., наук.-мед. інформації, метод., комплектування та наук. обробки літ-ри. Б-ка видає інформ. покажчики: «СНІД», «Туберкульоз», «Медичні та гігієнічні аспекти аварії на Чорнобильській АЕС», «Організація охорони здоров’я та соціальна гігієна», «Наукові праці лікарів Волинської області», «Інформаційні листи про нововведення в системі охорони здоров’я», «Нові надходження медичної літератури до Волинської обласної наукової медичної бібліотеки» (щомісяця). Серед цінних видань – «Руководство къ частной патологіи и терапіи» (С.-Петербург, 1882), «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (С.-Петербургъ, 1891–1904), «Врачебный уходъ за оперированными» (Москва, 1898), «Болезни полости рта, глотки и гортани со включеніемъ способовъ исследованія и леченія съ добавленіемъ отдела объ исследованіи пищевода» (перекл. з нім., С.-Петербург, 1901) А. Розенберґа, «Труды второго съезда общества россійских акушеровъ и гинекологовъ» (Москва, 1908), «Врачебно-санитарная хроника Волынской губерніи 1909–1914» (Ж., 1909–14). Має чит. зал, абонемент та міжбібліотеч. абонемент; співпрацює з Держ. наук. мед. б-кою МОЗ України, обл. мед. б-ками Львова та Рівного, із благод. т-вами «Сейбр-світло», «Відродження», зі спеціалізов. вид-вом «Здоров’я», укр.-амер. програмою запобігання вродженим вадам розвитку. Дир. – В. Соколюк (від 1980).

Статтю оновлено: 2006