Волинський державний університет ім. Лесі Українки — Енциклопедія Сучасної України

Волинський державний університет ім. Лесі Українки

ВОЛИ́НСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. Лесі Українки – вищий навчальний заклад. Засн. 1940 у Луцьку як учител. ін-т, від 1952 – пед. ін-т. Від 1993 – сучасна назва. В Ун-ті діють ф-ти: фіз., матем., геогр., хім., біол., психол., юрид., пед., філол., екон., істор., романо-герман. філології, міжнар. відносин, післядиплом. освіти, довузів. підготовки молоді; ін-ти соц. наук, мист-в, фіз. культури та здоров’я, що готують фахівців за 37-ма спеціальностями; 126 н.-д. і навч. лаб. При ф-ті герман. філології діє ліцей приклад. лінгвістики. Навч. процес забезпечують 617 викл., зокрема 375 д-рів і канд. н., 33 проф., 208 доц. Серед відомих викладачів – Р. Арцишевський, Л. Бублейник, Т. Галькун, Л. Гіттік, П. Гусак, О. Євтух, М. Карлін, В. Карпось, М. Кучерепа, М. Кучинко, О. Лесик, П. Луцишин, В. Мельник, М. Мірченко, М. Моклиця, А. Нісімчук, І. Олексеюк, Л. Оляндер, В. Покальчук, О. Рисак, А. Свідзинський та ін. Основні напрями наук. досліджень: теорія функцій і диференціал. рівняння; матем. та комп’ютерні методи моделювання; мікроскопічна теорія надпровідності; явища тунелювання та ефекти близькості в надпровід. контактах; гетерогенні рівноваги складних халькогенід. систем; флора і фауна Зх. Полісся України; вікові особливості нейрофізіол. механізмів когнітив. діяльності людини; онтогенія і морфогенез біолітів; говірки, фольклор, історія укр.-польс. відносин; укр. наукова мова; вивчення творчості Лесі Українки. В Ун-ті навч. понад 12 тис. студентів, які є постій. учасниками і призерами всеукр. олімпіад, обл. конкурсів «Студент року», «Кращий студент-науковець» та ін. Відомі художні колективи Ун-ту: чол. вокал. квартет «Акорд» (12-разовий лауреат укр. і міжнар. конкурсів; кер. А. Гордійчук), академ. нар. (кер. О. Дем’янчук) та камер. чол. (кер. Б. Жук) хори, капела бандуристів «Диво-струни» та однойм. тріо бандуристок (кер. М. Сточанська), оркестр нар. інструментів «Джерела» (кер. В. Кучерук), фольклор. гурт «Дивоцвіт» (кер. П. Юсипчук), ансамбль скрипалів (кер. Ж. Клименко), симф. оркестр (кер. В. Милогородський). Від 1994 діє вид-во «Вежа», в якому публікується наук. і навч.-метод. літ-ра, зокрема ж. «Науковий вісник ВДУ», «Психологічні перспективи», «Літопис Волині», г. «Луцьк молодий», літ.-худож. альманахи та журнали. Ун-т має 9 навч. корпусів, 6 гуртожитків, Палац культури, біостаціонар, б-ку, 18 комп’ютер. залів, спорткомплекс, лікув.-реабіліт. центр, профілакторій, базу «Гарт» на оз. Світязь для навч. практики, Ун-ту підпорядк. ботан. сад «Волинь» (засн. 1983, пл. 10 га). Ведеться навч.-наук. співроб-во з ВНЗами Польщі, Білорусі, РФ, США, Австрії, Швеції, Франції, Німеччини, Китаю, Японії. Активну участь в орг-ції Луцького пед. ін-ту брали І. Сокура, І. Білий, М. Бабляк, М. Касьяненко, Б. Заброварний; його зростанню і зміцненню сприяли Д. Цимбалюк, Н. Бурчак. Ректорами Ун-ту в різний час були: А. Свідзинський (1993–95), І. Олексеюк (1995–2005); від 2005 – І. Коцан.

М. В. Моклиця

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
М. В. Моклиця . Волинський державний університет ім. Лесі Українки // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=27587 (дата звернення: 24.06.2021)