Волинський Інститут економіки та менеджменту - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Волинський Інститут економіки та менеджменту

ВОЛИ́НСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т ЕКОНО́МІКИ ТА МЕ́НЕДЖМЕНТУ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузі економіки. Має 3-й рівень акредитації. Підпорядк. Мін-ву освіти і науки України. Засн. 1994 у Луцьку як ЗАТ для сприяння соц. реабілітації військовослужбовців. Ін-т здійснює підготовку і перепідготовку фахівців за спеціальностями: облік і аудит, менеджмент орг-цій, менеджмент зовн.-екон. діяльності, переклад. У його структурі – ф-ти економіки та менеджменту і філологічний. Заг. кількість студентів – 1500 осіб. Навч. процес забезпечують 74 викл., з них – 5 проф., 34 доц.

С. П. Муляр

Стаття оновлена: 2006