Крамова Алла Олександрівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Крамова Алла Олександрівна


Крамова Алла Олександрівна

КРА́МОВА Алла Олександрівна (03(16). 09. 1909, Харків – 03. 06. 1977, там само) – нейрофізіолог. Д-р мед. н. (1959). Закін. 2-й Моск. мед. ін-т (1932). У 1934–38 працюва­ла у Харків. мед. ін-ті; від 1938 – в Укр. психоневрол. ін-ті (нині Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМНУ, Харків; з перервою): 1956–65 – зав. лаб. умов. рефлексів. 1941–45 – дир. фельдшер. школи в м. Кзил-Ор­да (Казахстан); 1945–48 – у Воронез. обл. відділі охорони здо­­ров’я (РФ). Вивчала фізіологію і патол. фізіологію вищої нерв. діяльності, зокрема гальмівні про­­цеси у корі головного мозку та їхній вплив на імунол. реактив­ність організму в хворих на шизо­френію.

Пр.: Угашение с подкреплением на фоне измененной возбудимости коры больших полушарий // Вопр. физиологии: Сб. К., 1952. Вып. 2; К вопросу о значении охранительного торможения для некоторых процессов, протекающих в больном организме // Физиология нерв. процессов: Сб. К., 1955; Методика определения силы возбу­ждения в сигнальных системах человека на основе отрицательной индукции // Тезисы и рефераты докл. 19-го совещания по высшей нерв. деятельности. Ленинград, 1960 (спів­авт.); Влияние различных доз кофеина на реакции, реализующиеся в различных «этажах» центральной нервной системы // Мат. науч. конф. по физиологии процессов утомления и восстановления. К., 1961 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2014