Волинь — Енциклопедія Сучасної України

Волинь

«ВОЛИ́НЬ» – українське наукове товариство у Вінніпезі. Засн. 1949 як правонаступник Т-ва дослідників Волині (Житомир). Мета діяльності – збирання матеріалів про життя українців на Волині від 1917. У 1951 на заг. зборах проголошено створення Ін-ту дослідів Волині, спільно з яким Т-во видало 20 т. наук.-популяр. зб. «Літопис Волині» (1953–92). Серед діячів т-ва – Ю. Мулик-Луцик, М. Бойко, М. Боровський, С. Ярмусь. 1999 «В.» припинила діяльність, передавши свої повноваження Житомир. наук.-краєзнав. т-ву дослідників Волині.

Літ.: Рожко В. Науково-видавнича діяльність Інституту дослідів Волині і товариства «Волинь» у Канаді // Волинь і Волин. зарубіжжя: Тези доп. та повідомлень міжнар. наук. конф. Лц., 1994; Костриця М. Ю. Товариство дослідників Волині: Історія, діяльність, постаті. Ж.; К., 2001.

Статтю оновлено: 2006
Цитувати статтю
М. Ю. Костриця . Волинь // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=27618 (дата звернення: 03.03.2021).