Волков Олександр Андрійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Волков Олександр Андрійович


Волков Олександр  Андрійович

ВО́ЛКОВ Олександр Андрійович (23. 08. 1924, с. Войнівка Олександрій. р-ну Дніпроп. обл.) – фахівець у галузі кібернетики. Д-р тех. н. (1968), проф. (1969). Уряд. нагороди СРСР. Закін. Київ. політех. ін-т (1952). Працював у Харків. гірн. ін-ті (згодом Харків. ін-т радіоелектроніки, 1956–71): зав. каф. обчислюв. техніки та декан ф-ту обчислюв. техніки (1962–64), зав. каф. тех. кібернетики (від 1964); за сумісн. 1961–68 – зав. каф. систем упр. Харків. авіац. ін-ту. Від 1971 – зав. каф. тех. кібернетики, від 2002 – проф. каф. комп’ютер. систем упр. Нац. авіац. ун-ту (Київ). Під його кер-вом розроблено наук.-теор. основи побудови та розвитку АСК цивіл. авіації «АСК – Аерофлот», АСК Укр. територ. упр. цивіл. авіації та окремих авіапідприємств Узбекистану, Туркменистану та РФ. За ред. В. опубл. дослідж.: «Кибернетика и автоматическое управление» (1969), «Автоматизированные системы управления в гражданской авиации» (1975), «Организационные системы управления в гражданской авиации» (1979; усі – Київ).

Пр.: Основы построения автоматизированных систем управления в гражданской авиации: Учеб. пособ. К., 1978; Математическое программирование: Учеб. пособ. К., 1986; Системный анализ, исследование операций и моделирование: Учеб. пособ. К., 1997; Інформаційні системи управління медикобіологічними процесами мінімізації наслідків чорнобильської та інших техногенних аварій. К., 2000.

Статтю оновлено: 2006