Волобой Петро Васильович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Волобой Петро Васильович

ВОЛОБО́Й Петро Васильович (19. 05. 1925, Київ – 26. 12. 1987, там само) – економгеограф. Канд. екон. н. (1954), д-р геогр. н. (1975), проф. (1983). Учасник 2-ї світ. війни, бойові нагороди. Закін. Київ. ун-т (1950). Відтоді працював в Ін-ті економіки Держплану УРСР (Київ, 1950– 64; 1975–82); зав. відділу Ради з вивчення продуктив. сил України АН УРСР (Київ, 1964–75); зав. каф. Київ. ін-ту нар. госп-ва (1982–84); проф. Ін-ту підвищення кваліфікації керів. працівників і спеціалістів культури Мін-ва культури УРСР (Київ, 1985–87). Наук. дослідж. у галузі екон. і соц. географії, зокрема з територ. спеціалізації та комплекс. розвитку нар. госп-ва України, її екон. районування, вирівнювання рівнів розвитку областей і екон. р-нів, рекреації і культур. буд-ва.

Пр.: Розвиток економіки західних областей УРСР за 20 років (1939– 1959). К., 1960 (співавт.); Основні напрямки удосконалення спеціалізації і комплексного розвитку народного господарства Української РСР в 1966– 70 рр. // Розміщення продуктив. сил УРСР. К., 1966. Вип. 4; Экономический анализ структуры народного хозяйства УССР. Москва, 1966; Региональные промышленные комплексы УССР. К., 1971; Проблеми територіальної спеціалізації і комплексного розвитку народного господарства Української РСР. К., 1972 (співавт.).

Літ.: Краснопольский.

О. М. Маринич

Стаття оновлена: 2006