Воловенко Юліан Михайлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Воловенко Юліан Михайлович

ВОЛОВÉНКО Юліан Михайлович (12. 06. 1950, Львів) – хімік. Д-р хім. н. (1998), проф. (2000). Держ. премія України в галузі н. і т. (1998). Закін. Київ. ун-т (1972), де відтоді й працює: проф. (від 1998), зав. каф. орган. хімії (від 2004). Досліджує взаємодію 2-(азагетарил)ацетонітрилів з естерами функціональнозаміщених (ОН, SH, NH) карбонових кислот аліфатичного та (гет)ароматичного рядів; віцинальних дигалогеназинів, 3,4-дихлормалеїмідів з азагетарилацетонітрилами, сульфонілацетонітрилами, -меркапто-азагетероциклами; реакційну здатність 2-ге-тарил-3-оксо-4-хлорбутиронітрилів з азотовмісними нуклеофілами. Розробляє методи синтезу 2-(4-оксо-3,4-дигідро-2-хіназолініл)ацетонітрилів.

Пр.: Внутримолекулярное взаимодействие нитрильной и С–Н-, О–Н- и S–H-групп. К., 1985 (співавт.); Внутримолекулярное взаимодействие нитрильной и аминогрупп. К., 1987 (співавт.); Reaction of 2-hetaryl-acetonitriles with ethyl 2-alkylsulfanyl-4-chloro-5-pyrimidinecarboxylates. Synthesis of new condensed pyrimidines // Tetrahedron. 2002. № 58(28) (співавт.); A Simple Synthesis of 1-Acyl-3-aryl-3H-pyrrolo[2´,3´:4,5]pyrimido[6,1-b]benzothiazol-6-ium-2-olates, Betainic Derivatives of a Novel Heterocyclic System // Synthesis. 2002. № 18 (співавт.).

М. С. Слободяник

Стаття оновлена: 2006