Волошин Любов Василівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Волошин Любов Василівна

ВОЛО́ШИН Любов Василівна (12. 03. 1942, Львів) – мистецтвознавець. Чл. НСХУ (2002). Закін. Львів. мед. ін-т (1966), Ін-т живопису, скульптури та арх-ри у Ленінграді (нині С.-Петербург, 1972). Відтоді працює в Нац. музеї у Львові; від 1975 – ст. н. с., від 1989 – зав. Худож.-мемор. музею О. Новаківського у Львові. Авторка дослідж. з питань укр. мист-ва кін. 19 – 1-ї пол. 20 ст., зокрема статей про творчість визнач. художників періоду становлення новіт. укр. мист-ва – М. Сосенка, О. Кульчицької, І. Северина, М. Бойчука, А. Манастирського, М. Козика. Осн. праці присвяч. вивченню проблем творчості О. Новаківського, історії його мист. школи, діяльності його учнів.

Пр.: Олекса Новаківський. Проблема символізму у творчості художника // ОМ. 1992. № 4; Мистецька школа Олекси Новаківського у Львові: Біогр. слов. учнів. Л., 1998; Досвід Мистецької школи Новаківського у Львові // Діалог культур: Україна у світ. контексті: Зб. наук. пр. 2000. Вип. 3; Михайло Мороз. Рання доба творчості на Батьківщині // Літопис Нац. музею у Львові. Л., 2001. Вип. 12; Княжий дарунок великого мецената. Митрополит Андрей Шептицький у житті і творчості Олекси Новаківського. Л., 2001; Автопортрети Олекси Новаківського. Л., 2004.

Літ.: Жеплинська О. До 30-ліття музейної та творчої діяльності Люби Волошин // Літопис Нац. музею у Львові. Л., 2004. № 3.

І. В. Голод

Стаття оновлена: 2006