Красильников Володимир Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Красильников Володимир Володимирович

КРАСИ́ЛЬНИКОВ Володимир Володимирович (22. 07. 1939, м. Саратов, РФ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1995), проф. (2006). Закін. Саратов. ун-т (1962), де й працював. 1969–95 – у ННЦ «Харків. фіз.-тех. ін-т»: від 1990 – ст. н. с.; від 1995 – у Бєлгород. ун-ті (РФ): зав. каф. (1999–2003), водночас декан фіз.-мат. ф-ту (2002–05), проф. каф. мате­ріалознавства і нанотехнологій (від 2006). Наук. дослідж. у га­­лу­зях фізики конденсов. середовищ, ядер. фізики, теор. фізики. Запропонував низку моделей на основі неліній. еволюц. рівнянь для густини дислокацій, вакансій і міжвузлів, що описують структурні неоднорідності та пластич­ну нестійкість деформов. і оп­ро­мін. матеріалів.

Пр.: Теория сверхтекучей ферми-жид­кости // УФН. 1993. Т. 163, № 2; Урав­­нение Фоккера–Планка для потока в пространстве размеров // УФЖ. 2000. Т. 45, № 2; Моделирование эво­­люции плотности дислокаций в дефор­мируемых облученных материалах // Изв. РАН. Металлы. 2001. № 3; Феноменологическая модель температурной зависимости предела текучести облу­­ченных материалов // Деформирование и разрушение материалов. 2009. № 6 (усі – спів­авт.).

М. Ф. Шульга

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. Ф. Шульга . Красильников Володимир Володимирович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=2801 (дата звернення: 16.06.2021)