Гаївщина (Скоробагатьки) - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гаївщина (Скоробагатьки)

ГАЇ́ВЩИНА (СКОРОБАГА́ТЬКИ) – археологічна пам’ятка 9–13 ст. Знаходиться на правому березі р. Сула в урочищі Горошків Ліс побл. с. Гаївщина (колишнє Скоробагатьки) Лохвиц. р-ну Полтав. обл. Відкрив 1872 Д. Самоквасов, досліджували М. Макаренко, І. Ляпушкін, О. Сухобоков, Ю. Моргунов та ін. Майданчик городища, відрізаний від плато потуж. яром (оборонні споруди зовні непомітні), має форму видовженого за віссю Схід–Захід овалу розміром 106 на 40 м. На поверхні знайдено бл. 20-ти заглиблень від стародав. жител. У 20-і рр. 20 ст. побл. поселення зафіксували дві групи курганів у кількості понад 120-ти насипів із похованнями сіверян ромен. та давньорус. часів. У відслоненнях виявлений культур. шар потужністю 0,5– 1,0 м, у якому репрезентовано ліпну ромен. (9 – серед. 11 ст.) і давньорус. (12–13 ст.) кераміку; на зх. ділянці поселення – культурні рештки 17–20 ст. Закладена Ю. Моргуновим на пн.-сх. ділянці майданчика городища траншея дозволила виявити оборонні споруди 2-х буд. горизонтів. Перший з них є залишками кам’яної стіни на глиняному замісі (вис. 1,2 м) і відноситься до ромен. часу; другий складається з решток одноряд. зруб. стіни (2,0 на 2,5 м), встановленої не пізніше серед. 12 ст. на гребені попередньої. Підніжжя мису було зайняте ромен. с-щем; на Пн. і Зх. на пл. бл. 8-ми га поширилось давньорус. с-ще. Колекції знахідок зберігаються в Ермітажі (С.-Петербург) та Лохвиц. краєзнав. музеї.

Літ.: Макаренко Н. Е. Городища и курганы Полтавской губернии. Петроград, 1917; Ренський М. Д. Розшуки та розкопки на Лохвиччині // Бюл. кабінету антропології та етнології ім. Хв. Вовка. Ч. 1. К., 1925; Ляпушкин И. И. Днепровское лесостепное Левобережье // Мат. и исследования по археологии СССР. Москва; Ленинград, 1961. № 104; Моргунов Ю. Ю. Древнерусские городища окрестностей летописного города Лохвица // СА. 1988. № 2; Його ж. Древнерусские памятники поречья Сулы. Курск, 1996.

О. В. Сухобоков

Стаття оновлена: 2006