Гайдідей Юрій Борисович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гайдідей Юрій  Борисович

ГАЙДІДЕ́Й Юрій Борисович (02. 02. 1945, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1984), проф. (1994). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1977). Закін. Київ. ун-т (1967). Від 1970 працює в Ін-ті теор. фізики НАНУ (Київ): 1985–87 – зав. лаб., 1987– 95 – зав. відділу теорії багаточастинк. систем, 1995–2005 – гол. н. с., від 2005 – зав. відділу квант. електроніки. Наук. дослідж.: теорія спектральних і кінетич. властивостей взаємодіючих екситонів у кріокристалах; теорія неліній. транспорту енергії та заряду в молекуляр. системах і біоструктурах; теор. молекулярна і наноелектроніка.

Пр.: Криокристаллы. К., 1983; Effects of non-local interactions on soliton dynamics in anharmonic chains // Phуs. Rev. Lett. 1995. Vol. 75; Nonlinearity-induced conformational instability and dynamics of biopolymers// Europhysics Letters. 2002. Vol. 59; Importance of the internal shape mode in magnetic vortex dynamics // Phys. Rev. Lett. 2004. Vol. 93 (усі – у співавт.).

С. Ф. Мінгалєєв

Стаття оновлена: 2006