Галецький Леонід Станіславович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Галецький Леонід Станіславович

ГАЛЕ́ЦЬКИЙ Леонід Станіславович (21. 06. 1935, Житомир) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1985), проф. (1991). Держ. премія СРСР у галузі н. і т. (1979). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1973). Закін. Київ. геол.-розв. технікум (1953) та Всесоюз. заоч. політех. ін-т у Москві (1960). У 1954–57 – у тресті «Укрнерудпром»; від 1957 – у тресті «Київгеологія»: нач. металогеніч. партії (1968–80); у 1980–87 – гол. геолог упр. Мін-ва геології УРСР; 1987–96 – дир. Держ. геол. підпр-ва «Геопрогноз» Держ. ком-ту геології України. Від 1996 – в Ін-ті геол. наук: зав. відділу геології корис. копалин. Розробив теор. й методол. основи металогеніч. аналізу докембрію, вперше виявив нові родовища рідкіс. металів, опрацював нову методику геохім. розшуків прихованого зруденіння, здійснив металогенічне районування тер. України та її комплексну прогнозну оцінку. Золотий диплом Міжнар. геол. конгресу (1984).

Пр.: Металогенія України і Молдавії. К., 1974; Мінерали гельвінової групи та їх родовища. К., 1976; Геология и металлогения докембрия Украинского щита: Комплект карт. К., 1984 (співавт.); Мінеральні ресурси України: Сучасні проблеми // Вісн. АНУ. 1992. № 7 (співавт.); Железные и марганцевые руды Украины и проблемы их рационального использования. К., 1995 (співавт.); Геологія і корисні копалини України: Атлас. К., 2001 (співавт.).

Д. Є. Макаренко

Стаття оновлена: 2006