Галій Святослав Аверкійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Галій Святослав Аверкійович

ГАЛІ́Й Святослав Аверкійович (20. 11. 1944, с. Рачин Дубнів. р-ну Рівнен. обл.) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1995). Закін. Львів. ун-т (1969). Працював 1972–96 в Ін-ті геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ (Київ): від 1976 – ст. н. с.; 1996–98 – у Мін-ві охорони навколиш. природ. середовища та ядер. безпеки України: зав. відділу надр. Від 1998 – в Укр. наук. асоц.: віце-президент, гол. н. с. Вивчає типоморфізм рудних мінералів ендоген. формацій України, мінерал.-геохім. зональність родовищ різних формацій і генет. типів. Займався також розробленням рац. принципів мінералог. картування рудних об’єктів і проведенням формац. аналізу рудних родовищ України на основі вивчення типоморфізму мінералів.

Пр.: Основные черты геохимии кластофильных элементов в соленосных отложениях. К., 1979 (співавт.); Типоморфизм конституции минералов в эндогенных образованиях. Магматический процесс // МЖ. 1982. Т. 4, № 3 (співавт.); Вербинское месторождение молибдена (Северо-Запад Украинского щита): Петрография, минералогия, условия формирования // МЖ. 2000. Т. 22, № 4 (співавт.); Платиноидное оруденение в ультрамафитовых формациях Украинского щита // Аспекты геологии металлических и неметаллических полез. ископаемых. 2002. Т. 2 (співавт.); Родон у метрополітені міста Києва // Геохімія та екологія. 2004. № 9 (співавт.).

І. В. Кураєва

Стаття оновлена: 2006